MAEVA – DOBRODOŠLI

‘IA ORA NA = DOBER DAN
MĀURUURU = HVALA
E AHA TŌ’OE HURU = KAKO STE ?
MAITA’I ROA = DOBRO
NĀNĀNA SVIDENJE

MAEVA – BIENVENUE

‘IA ORA NA = DOBER DAN
MĀURUURU = HVALA
E AHA TŌ’OE HURU = KAKO STE ?
MAITA’I ROA = DOBRO
NĀNĀ NA SVIDENJE